Fastighetsjouren

Tillsammans med oss får ni en
kostnadseffektiv fastighetsjour där ni får hjälp med:

VVSEl LåstjänsterGlasSanering  • AvloppsspolningStörningSäker nyckelförvaringÄrendehantering med kund- och uppdragshistorik med tydliga åtgärdsförslag

Hur fungerar Fastighetsjouren i praktiken?

Avtal mellan Fastighetsjouren och fastighetsägare upprättas där åtgärdsinstruktioner över jourärenden klassificeras.

Hyresgäst ringer in en felanmälan efter klockan 16:00 vardagar samt helg. Samtalet omdirigeras till larmcentral.

Larmoperatören klassificerar felanmälan enligt avtalet och loggar tidsangivelser och vad som sägs.

Larmoperatören identifierar vilken typ av uppdrag som är aktuellt och ringer upp lämplig entreprenör från jourlistan.

Entreprenören tar emot uppdraget och hämtar nycklar hos Fastighetsjouren.

Entreprenören slutför uppdraget och ringer till larmcentralen och anmäler att uppdraget är avslutat.

Entreprenören återlämnar nycklar och skriver en återrapport.

Fastighetsjouren tar emot återrapporter från entreprenören och larmcentralen.

Fastighetsjouren sammanställer återrapporterna och skickar ett epost-meddelande till fastighetsägaren.

I epostmeddelandet till fastighetsägaren finns en länk till ärenderapporten och eventuella åtgärdsförslag.

Enkelt, spårbart och kostnadseffektivt

Fastighetsjouren är ett unikt samarbete där etablerade och välrenommerade företag inom säkerhets- och installationsbranschen säkerställer att rätt kompetens rycker ut när problem uppstår.

Tjänsten är utformad för att vara både enkel och kostnadseffektiv. – Ett telefonsamtal leder till både trygg vägledning och att rätt typ av resurs rycker ut för att lösa problemet.

Vi arbetar utifrån ”rätt resurs på rätt plats” och att minimera utryckningar om problemet lika gärna kan utföras nästkommande arbetsdag – på så sätt kan vi erbjuda en kostnadseffektivitet utöver det vanliga.

Med Fastighetsjouren får man full spårbarhet där varje ärende tydligt dokumenteras och återrapporteras med åtgärdsförslag.

Rulla till toppen